Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Lu 506/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-23

oraz podatku od towarów i usług w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie terminu...
do wniesienia skargi postanawia: I. Odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. II. Odrzucić wniosek o przywrócenie...

I GZ 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-04

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. w Rydze...
) odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie...

I SA/Sz 899/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-24

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w S...
. postanowieniem z dnia [...] nr [...] odmówił Spółce Cywilnej P.M. S. & K., przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w K...

I SA/Sz 898/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-24

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w S...
. postanowieniem z dnia [...] r., nr [...] odmówił Spółce Cywilnej 'P. M.S. & K.'., przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w K...

I SA/Sz 508/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-18

niejawnym wniosku 'T' Spółka Jawna K.M., M.M. z siedzibą w Ś. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi 'T' Spółka Jawna K.M., M.M....
powyżej postanowienie Sądu, występując jednocześnie, w odrębnym piśmie, z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej i zaliczenie na poczet...

I GZ 497/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

Gospodarczej zażalenia J. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 8 września 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 544/14 w zakresie przywrócenia terminu...
do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J.M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. z dnia [...] maja 2014 r...

I GZ 172/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi P. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie...
i przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 8 września 2011 r., sygn. akt III SA/Po 120/11...

III SA/Gd 545/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-09-15

niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie cła antydumpingowego postanawia odmówić przywrócenia terminu...
do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. J. M. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby...

I GZ 280/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-17

o odrzuceniu wniosku T. Sp. j. K. M., M. M. z siedzibą w Ś. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi T. Sp. j. K. M., M. M. z siedzibą w Ś...
r., sygn. akt I SA/Sz 508/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej T. Sp. j. K. M., M. M...

I GZ 498/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

Gospodarczej zażalenia J. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 15 września 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 545/14 w zakresie przywrócenia terminu...
do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. z dnia [...] maja 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100