Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 2117/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

niejawnym wniosku B. W. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
w drodze wyjątku postanawia - przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II SA/Wa 332/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

. T. - przedstawiciela ustawowego małoletniej S. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] grudnia...
2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi. Pismem z dnia 06 lutego 2014 r. (07 lutego...

I OZ 764/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-19

o sporządzenie uzasadnienia wskazanego wyżej wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że w dniu 1 lutego 2016 r...
to bez jej winy. Wyjaśniła również, że w dniu składania wniosku o przywrócenie terminu objawy depresji osłabły na tyle, że była w stanie w sposób rzeczowy odnieść się do treści...

II SA/Wa 2256/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-10

. na posiedzeniu niejawnym wniosku B.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2012 r...
przez adwokata I.K. w dniu 18 czerwca 2012 r., Pismem z dnia 27 czerwca 2012 r., złożonym w tym samym dniu, pełnomocnik skarżącej wniósł o przywrócenie terminu do złożenia...

VIII SA/Wa 716/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy w wniosku J. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi ze skargi J. M. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] maja...
2009r. znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia : przywrócić termin do wniesienia skargi Decyzją z dnia [...] maja 2009r. znak...

II SA/Wa 2282/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-17

wniosku C. L. o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r. o sygn...
przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia przywrócić termin do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2014 r. o sygn. akt II...

II SA/Wa 1013/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

niejawnym wniosku W. B. o przywróceniu terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie...
świadczenia w drodze wyjątku postanawia odrzucić wniosek o przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 7...

II SO/Wa 144/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-29

P. S. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego P. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. S. reprezentowanego...
postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał w dniu [...] kwietnia 2014 r. decyzję nr [...] w przedmiocie odmowy...

II SA/Wa 1200/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-23

wniosku M. R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt II SA/Wa...
odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia przywrócić termin do wniesienia zażalenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 16...

II SA/Wa 1857/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-04

niejawnym wniosku D. O. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową G. O. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi D...
przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku - Wyrokiem z dnia 27 stycznia...
1   Następne >   +2   +5   +10   42