Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

VI SA/Wa 2081/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

przywrócony, przedłużony lub zawieszony, jak chciałby tego organ zakładając, że termin rozpoczął swój bieg nie 21 marca (w dniu wpływu kompletnego i opłaconego wniosku...
zawiesić biegu terminu do czasu uzupełnienia braków formalnych przez skarżącą, a następnie przywrócić biegu terminu poprzez stwierdzenie, iż termin rozpoczął bieg w dniu...

VI SA/Wa 473/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-02

pisemnej interpretacji na podstawie tego przepisu., Skarżąca z zachowaniem terminu wniosła o ponowne rozpoznanie sprawy, gdyż w jej ocenie Minister przy interpretacji art. 10...
zapasy mają im, bowiem umożliwić kontynuowanie działalności do czasu przywrócenia normalnych dostaw, a tym samym - zabezpieczyć normalne funkcjonowanie gospodarki...