Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 180/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Prezydenta Wrocławia o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Wrocławia a Burmistrzem...
Sławy w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Ś. o umieszczenie w domu pomocy społecznej postanawia: przywrócić termin do uzupełnienia braków...

II OW 119/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-16

rozpatrzenia wniosku R. B. i M. B. z dnia [...] maja 2013 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy P. z dnia [...] lutego 2013 r. o środowiskowych...
. B. z dnia 29 maja 2013 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy P. z dnia [...] lutego 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody...

II OW 118/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-16

rozpatrzenia wniosku Z. K. i S. K. z dnia [...] czerwca 2013 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy P. z dnia [...] lutego 2013 r. o środowiskowych...
. i S. K. z dnia 3 czerwca 2013 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy P. z dnia [...] lutego 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach...

II OW 120/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-16

rozpatrzenia wniosku J. G. i A. G. z dnia [...] czerwca 2013 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy P. z dnia [...] lutego 2013 r. o środowiskowych...
. i A. G. z dnia 3 czerwca 2013 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy P. z dnia [...] lutego 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach...

II OW 190/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Ogólnoadministracyjnej wniosku Wojewody Łódzkiego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie z wniosku Wojewody...
postępowania scaleniowego postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu od wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Pismem z dnia 3 grudnia 2013 r. Wojewoda Łódzki zwrócił...

II SA/Wr 283/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-07-05

o właściwość postanawia: I. odrzucić skargę; II. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Starosta L. (dalej jako: 'skarżący') wniósł...
o właściwość., W skardze zawarto wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując na następujące okoliczności. Skarżący wskazał, że pismem z dnia [...] VII...

I OW 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość...
postanawia odmówić przywrócenia terminu. Prezydent W. wnioskiem z dnia 13 stycznia 2015 r. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość...

I OW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Wielunia o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Wielunia...
postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku W dniu 5 stycznia 2010 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek...

II OW 138/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji odmawiającej zwolnienia z zakazów dla realizacji inwestycji...
jako Prezes Wód Polskich, w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji., Kolegium wnioskując...

II OW 174/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji odmawiającej zwolnienia z zakazów dla realizacji inwestycji...
do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji odmawiającej zwolnienia z zakazów dla realizacji inwestycji., Kolegium wnioskując...
1   Następne >   +2   +5   +10   28