Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Wr 856/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-17

D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. I. uchyla zaskarżone...
postanowieniem z dnia [...] r. Nr [...], po rozpatrzeniu wniosku J.R.K. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru...

II SA/Wr 123/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-17

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] grudnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę w całości...
[...].10.2017 r. strona zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z [...].07.2017 r. Wyjaśniła, że o uchybieniu tego terminu...

II OZ 972/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia...
lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił wniosek F. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II SA/Gd 831/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-05

. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 września 2008 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia terminu...
na które wniesiono zażalenie oraz podanie, czy łącznie z zażaleniami składają wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażaleń., W piśmie tym zawarto również pouczenie...

II SA/Gd 832/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-05

. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 września 2008 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia terminu...
na które wniesiono zażalenie oraz podanie, czy łącznie z zażaleniami składają wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażaleń., W piśmie tym zawarto również pouczenie...

II SA/Gd 833/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-05

. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 września 2008 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia terminu...
na które wniesiono zażalenie oraz podanie, czy łącznie z zażaleniami składają wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażaleń., W piśmie tym zawarto również pouczenie...

II SA/Gd 830/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-05

. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 września 2008 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia terminu...
na które wniesiono zażalenie oraz podanie, czy łącznie z zażaleniami składają wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażaleń., W piśmie tym zawarto również pouczenie...

II SA/Kr 951/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-05

przywrócenie terminu do wniesienia zarzutów egzekucyjnych, skargę oddala. Przedmiotem skargi jest postanowienie nr 418/2022 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
lutego 2022 roku odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie tytułu wykonawczego nr 16/2021...

II SA/Łd 517/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane...
administracyjnego i art. 18 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - odmówiono skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia...

II OZ 179/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-24

przywrócenia terminu w sprawie ze skargi W. K. na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie...
postanowieniem z 7 listopada 2016 r., II SA/GL 819/16, odmówił W. K. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   100