Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wa 1695/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

. na posiedzeniu niejawnym z wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi sprawy ze skargi M.P. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia 22 grudnia 2010 r. Nr III/8/2010...
w przedmiocie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi Skarżąca M.P. pismem z 29 kwietnia 2011 r...

III SA/Wa 1695/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

niejawnym z wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi sprawy ze skargi M.P. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia...
22 grudnia 2010 r. Nr III/8/2010 w przedmiocie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości postanawia przywrócić termin do złożenia wniosku...

III SA/Wr 302/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-04

., na posiedzeniu niejawnym, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 października...
oraz na załącznik nr 8 do Statutu Miasta L - zmienione uchwałą R M w L nr [...] z dnia [...], postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Wyrokiem z dnia 10 października 2008 r...

III SA/Kr 44/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-17

niejawnym wniosku K. W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4...
. W. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał w dniu 4 kwietnia 2006r., sygn. akt III SA/Kr 44/06 wyrok...

II OZ 601/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-21

, o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na rozdział IX uchwały Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22...
odmówił Wojewodzie Dolnośląskiemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 10 października 2008 r. oddalającego jego skargę na rozdział IX...

II SA/Gd 783/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-22

Grupy mieszkańców gminy [...] w B. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej. Grupy mieszkańców gminy [...] w B. wniosła skargę kasacyjną...
o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej. Pełnomocnik strony jednocześnie do wniosku załączył dowód uiszczenia kwoty 150 zł., Pełnomocnik strony...

III SA/Wr 33/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-16

pod nazwą 'A' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku postanawia: odmówić...
przywrócenia terminu. W dniu [...] lutego 2014 r. doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej - radcy prawnemu M. W. - zawiadomienie o rozprawie w niniejszej sprawie...

II OZ 152/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

wniosek o przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skarg Wojewody Pomorskiego i [...] na uchwałę Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26...
Sąd Administracyjny (dalej WSA) w Gdańsku oddalił wniosek [...] o przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skarg Wojewody...

I OSK 690/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-09

Ogólnoadministracyjnej wniosku Rady Miasta J. o przywrócenie terminu do wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną w sprawie ze skargi kasacyjnej Prokuratora Okręgowego w Ś...
. Wnioskiem z 14 marca 2019 r. pełnomocnik Rady Miasta J. wystąpił o przywrócenie terminu do wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną oraz ponownie złożył pismo z 7 marca 2019...

II OZ 1004/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

postanowieniem z dnia 27 lipca 2007 r. w pkt 1 odrzucił zażalenie Rady Gminy K. na postanowienie tego Sądu z dnia 14 maja 2007 r. oddalające wniosek o przywrócenie terminu...
wynosi siedem dni od doręczenia stronie postanowienia. W niniejszej sprawie odpis postanowienia z dnia 14 maja 2007 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   15