Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GZ 325/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-10

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 962/09...

II SA/Sz 962/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-30

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenia terminu . Postanowieniem...

II SA/Po 983/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-18

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego z dnia [...] września 2016r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu prawa jazdy postanawia 1. przywrócić termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu...

VI SA/Wa 138/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-06

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Głównego...
Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

III SA/Wr 673/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-07

we W. z dnia 11 października 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie nałożenia kary pieniężnej uchyla zaskarżone...
tego pisma, skarżący złożył w dniu 28 września 2006 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji., Postanowieniem z dnia 3 października 2006...

II SA/Po 411/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

w zakresie kierowania pojazdami postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. /-/ W. Batorowicz Postanowieniem z dnia 03.07.2008 r. Wojewódzki...
przekazanym do Sądu w dniu 24.03.2009r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, który uzasadnił nieprawidłowym pouczeniem przez Kolegium o środkach...

II SA/Po 411/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-10

sprawności w zakresie kierowania pojazdami postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. /-/ Wiesława Batorowicz Postanowieniem z dnia 3 lipca 2008...
2009 r. przekazanym do Sądu w dniu 24 marca 2009 r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, który uzasadnił nieprawidłowym pouczeniem...

I OZ 582/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-15

o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. D. na decyzję Samorządowego...
i odrzucić wniosek K. D. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 5...

II SA/Ke 314/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-12-15

. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak...
: [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. J. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Op 40/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-28

października 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem...
opóźnienie to nie zostało usprawiedliwione i wraz z odwołaniem nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu., Powyższe postanowienie zostało doręczone M. P. dnia 8...
1   Następne >   +2   +5   +10   100