Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Bk 521/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-24

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
., sporządzony w języku litewskim wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji. Wraz wnioskiem Skarżąca złożyła odwołanie od tej decyzji...

I SO/Rz 1/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-21

niejawnym wniosku A. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2016 r...
. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - postanawia - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W dniu 3 stycznia...

III SA/Łd 1044/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-18

. M. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
. M. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...] r. nr [...] wydanej w sprawie określenia zobowiązania w opłacie...

III SA/Łd 1034/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-18

. M. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
wpłynęło odwołanie R.M. od ww. decyzji oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Reprezentująca go żona wyjaśniła, że w związku z pobytem męża od kwietnia...

V SA/Wa 1659/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-29

wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w sprawie ze skargi P. G. K. sp. z o.o. z siedzibą w K. P. na decyzję Prezesa...
postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Wyrokiem z dnia [...] 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II GZ 87/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-18

terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. C. na uchwałę Rady Gminy Konopnica z dnia 31 sierpnia 1999 r...
. nr [...] w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie, 2. przywrócić termin do złożenia wniosku...

III SA/Łd 1046/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-04

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej...
w [...], odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z [...] nr [...], w przedmiocie określenia R. M. opłaty...

III SA/Łd 1045/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-04

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z [...] w przedmiocie określenia opłaty paliwowej za lipiec 2014 r. w wysokości 54.060 zł...

III SA/Łd 1033/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-04

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej...
i § 2 o.p., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. odmówił R. M. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w P...

I SA/Bk 347/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-01-03

r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi G. w S. na decyzję...
warunków zwolnienia od akcyzy nabytego wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu...
1   Następne >   +2   +5   8