Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OZ 935/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-06

o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi K. w Z. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] listopada 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia...
skargi kasacyjnej., W dniu 23 marca 2015 r. do Sądu wpłynął wniosek K. w Z. z dnia 16 marca 2015 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej...

I SA/Wa 3203/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-22

niejawnym sprawy z wniosku Kościoła [...] w Z. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Kościoła [...] w Z. na decyzję Ministra...
wniosek Kościoła [...] w Z. z dnia [...] marca 2015 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej. Jednocześnie, pismem z tej samej daty, strona...

I SA/Wa 2090/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-25

niejawnym wniosku Prokuratora Rejonowego [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich z dnia...
[...] stycznia 2000 r., sygn. akt [...] w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości postanawia odrzucić wniosek o przywrócenia terminu do wniesienia...

I SA/Wa 2089/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-30

niejawnym wniosku Prokuratora Rejonowego dla [...] w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin...
o przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 2089/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Prokuratora...

II OZ 343/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin...
postanowienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie I SA/Wa 1067/17 odrzucił wniosek o przywrócenie terminu...

I SA/Wa 2056/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Prokuratora Rejonowego [...] w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego...
nieruchomości postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia, 30 stycznia 2018 r., sygn...

I SA/Wa 2065/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-01

niejawnym wniosku Prokuratora Rejonowego [...] w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] w [...] na orzeczenie...
nieruchomości postanawia odrzucić wniosek o przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 r. sygn. akt...

I SA/Wa 2059/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

niejawnym wniosku Prokuratora Rejonowego [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] na orzeczenie Komisji...
nieruchomości postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia, 24 stycznia 2018...

I SA/Wa 2069/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-08

niejawnym wniosku Prokuratora Rejonowego [...] w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] w [...] na orzeczenie...
odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 9 marca 2018 r. sygn. akt I SA/Wa 2069/17 odrzucił...

I SA/Wa 2060/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Prokuratora Rejonowego K. w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na orzeczenie Komisji Regulacyjnej...
postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z [...] lutego 2018 r. (wraz ze skargą z tego dnia) Prokurator Rejonowy K. złożył wniosek...
1   Następne >   +2   +5   11