Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 66/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-23

w dniu 23 sierpnia 2016 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku R. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł...
. złożył do sądu administracyjnego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia...

II SO/Łd 10/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-12-20

w dniu 20 grudnia 2019 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku F. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi F. Ś. na decyzję Samorządowego...
administracyjnego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z [...], nr [...], w przedmiocie skierowania do domu pomocy...

III SO/Łd 7/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-14

A. z siedzibą w B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w [...] z [...] znak [...] w przedmiocie zmiany nieprawidłowych...
danych zawartych w zgłoszeniu celnym postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi R.T. III SO/Łd 7/16, Uzasadnienie, Pismem z 5 maja 2016 r. A. z siedzibą w B...

III SO/Łd 4/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-06

wniosku M. S. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku w sprawie z wniosku M. S. w przedmiocie wymierzenia Rektorowi Szkoły Wyższej A im. [...] w Ł...
. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi postanawia odmówić przywrócenia terminu...

I SO/Łd 2/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-06

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika z urzędu adwokata M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Ł. A. na decyzję Dyrektora Izby...
nad należnym za poszczególne miesiące 2012 r. oraz obowiązku zapłaty podatku wynikającego z wystawionych faktur VAT p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...

II SO/Łd 1/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-02-25

25 lutego 2020 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. a.bł. Pismem...

II SO/Łd 12/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-06-14

na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 czerwca 2022 roku wniosku D.W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D.W. na postanowienie [...] Wojewódzkiego...
obowiązku przedłożenia dokumentów legalizacyjnych postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. dc Pismem z 13 sierpnia 2021 r...

I SO/Łd 7/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-21

. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi I. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r...
na postanowienie organu odwoławczego podatnik złożył 27 lipca 2015 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na to postanowienie. Wniosek ten skierował do Naczelnika...

I SO/Łd 6/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-28

niejawnym wniosku I. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi I. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r...
kierowanych do niego pism. Podatnik wyjaśnił dalej, że o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu dowiedział się dopiero 24 lipca 2015 r., z treści jednego z pism...

I SO/Łd 2/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika z urzędu adwokata M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Ł. A. na decyzję Dyrektora Izby...
r. sygn. akt I SO/Łd 2/18 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi; 2) przywrócić termin do wniesienia skargi. W dniu 8 grudnia 2017 r. Ł...
1   Następne >   3