Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ke 266/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-18

października 2010 roku wniosku skarżących o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. W. i B. W. na decyzję...
złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi., W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że skarga wraz z odpisem znalazła...

IV SA/Wa 530/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-14

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oddala skargę Główny Inspektor Sanitarny postanowieniem...
z dnia [...] lutego 2010 r., po rozpatrzeniu wniosku P. P. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...

I SA/Sz 459/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-15

września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...
a w i a odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia [...] r. o sygn. akt I SA/Sz 459/17, Wojewódzki Sąd...

I SA/Wa 3036/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-16

. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym...
postanowieniem z dnia [...] września 2014r. nr [...] Minister Skarbu Państwa odmówił H. P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia...

I SA/Ke 266/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-10

września 2010 roku wniosku skarżących o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D.W.i B.W. na decyzję Dyrektora...
maja 2010r., W dniu 30 czerwca 2010r. strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi. W uzasadnieniu wniosku...

II SA/Po 411/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-10

sprawności w zakresie kierowania pojazdami postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. /-/ Wiesława Batorowicz Postanowieniem z dnia 3 lipca 2008...
2009 r. przekazanym do Sądu w dniu 24 marca 2009 r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, który uzasadnił nieprawidłowym pouczeniem...

III SA/Wa 3114/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-20

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania oddala skargę Zaskarżonym...
postanowieniem z [...] września 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. odmówił Skarżącemu - M. G. przywrócenia terminu do złożenia odwołania ., Z motywów postanowienia wynika...

I FZ 159/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia jednego z pism procesowych przewidzianych w art. 66 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 1070/15 oddalające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...

I SA/Sz 569/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-24

na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w związku z wnioskiem (dalej zwanego 'Wnioskodawcą' lub 'Stroną') z dnia 04.03.2015 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

I SA/Kr 159/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-23

grudnia 2016 r. Nr [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, - s k a r g ę o d d a l a - I., Postanowieniem z 16 lipca 2015r. Samorządowe...
J. D. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta K. z 30 marca 2015r. odmawiającej udzielenia ulgi w postaci...
1   Następne >   +2   +5   +10   100