Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1222/21 - Wyrok NSA z 2021-12-14

lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
podatkowy' lub 'DIAS') z 3 lutego 2021 r. odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Tekst powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem (a także innych orzeczeń...

I SA/Po 604/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-13

Skarbowej [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r. firma X...
spółka o.o. w [...] wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu...

I SA/Po 603/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-13

Administracji Skarbowej [...] z dnia [...] maja 2021 r. r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r...
. firma A spółka o.o. w Z. wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu...

I SA/Po 602/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-29

Skarbowej w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r. firma...
A spółka o.o. w [...] wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu...

I SA/Po 601/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-29

Skarbowej w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r...
. A. spółka o.o. w [...] wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia...

II SA/Bk 545/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-05

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.) w związku z prośbą R. K. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta...

III SA/Lu 294/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-01-20

skarżącej z dnia 8 czerwca 2020 r. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 grudnia 2019 r. sygn. akt III SA/Lu 294/19 o odrzuceniu skargi postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia...

I SA/Go 295/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-04

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2019 1. Uchyla zaskarżone...
', 'organ II instancji') z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] odmawiające Stronie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] grudnia...

I SA/Go 294/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-04

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2018 1. Uchyla...
', 'organ II instancji') z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] odmawiające Stronie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia...

I SA/Go 296/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-04

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2020 1. Uchyla zaskarżone...
', 'organ II instancji') z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] odmawiające Stronie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] grudnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100