Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 490/81 - Postanowienie NSA z 1981-02-19

Wojewódzkiego Zarządu Dróg i Mostów w Warszawie na decyzję Naczelnika Dzielnicy Warszawa-Wola z dnia 5 grudnia 1980 r. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych do stanu...
Warszawa-Wola nałożył na stronę skarżącą obowiązek przywrócenia stosunków wodnych przez udrożnienie rowu odwadniającego zmodernizowaną część ul. P. w Warszawie /pkt...