Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

VI SA/Wa 2170/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-11

. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lipca 2019 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone...
o świadczeniach', po rozpatrzeniu wniosku [...] Sp. z o.o. (wcześniej [...]; dalej 'skarżąca' lub 'płatnik') w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

VI SA/Wa 2509/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Funduszu Zdrowia z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza...
skarżąca) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej Dyrektor OW NFZ) z [...] maja...

VI SA/Wa 3400/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-22

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2...
., dalej jako ustawa o świadczeniach), po rozpatrzeniu wniosku W. W. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ...

VI SA/Wa 2130/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
Zaskarżonym postanowieniem Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej 'Prezes NFZ') odmówił K. sp. z o.o. (wcześniej K.) z siedzibą w S. (dalej 'Skarżąca') przywrócenia terminu...

VI SA/Wa 1697/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

z siedzibą w S. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
') po rozpatrzeniu wniosku [...] sp. z o.o. (dalej jako 'Skarżąca', Spółka' 'Płatnik') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji nr [...] wydanej...

VI SA/Wa 1653/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

z siedzibą w S. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
NFZ') po rozpatrzeniu wniosku [...] sp. z o.o. (dalej jako 'Skarżąca', Spółka' 'Płatnik') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji nr [...] wydanej...

VI SA/Wa 1654/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

z siedzibą w S. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
NFZ') po rozpatrzeniu wniosku [...] sp. z o.o. (dalej jako 'Skarżąca', Spółka' 'Płatnik') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji nr [...] wydanej...

VI SA/Wa 1684/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

z siedzibą w S. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
NFZ') po rozpatrzeniu wniosku H. sp. z o.o. (dalej jako 'Skarżąca', Spółka' 'Płatnik') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji nr [...] wydanej...

VI SA/Wa 1685/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

z siedzibą w S. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
NFZ') po rozpatrzeniu wniosku H. sp. z o.o. (dalej jako 'Skarżąca', Spółka' 'Płatnik') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji nr [...] wydanej...

VI SA/Wa 1652/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

z siedzibą w S. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
NFZ') po rozpatrzeniu wniosku H. sp. z o.o. (dalej jako 'Skarżąca', Spółka' 'Płatnik') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji nr [...] wydanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   13