Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

IV SA/Wa 3459/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

w wyznaczonym przez organ II instancji terminie. Wystąpiono do operatora telefonii komórkowej o biling połączeń przeprowadzonych w dniu [...] listopada 2013 r...
.. Porządek na ul. W. został przywrócony ok. godz. 16.40. Celem przywrócenia porządku Policja musiała użyć środków przymusu bezpośredniego, w tym siły fizycznej, pałek, broni...