Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

I OSK 1311/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-22

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Pismem z dnia 17 grudnia 2008 r. Prezydent W., reprezentujący Miasto...
nieruchomości jest nieuzasadniona (nadanie biegu sprawie pod nową sygnaturą) wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Wniosek o ustalenie, że opłata roczna z tytułu użytkowania...

IV SA 1776/00 - Wyrok NSA z 2002-05-28

do Naczelnego Sądu Administracyjnego, może stanowić okoliczność do złożenia prośby o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia., Zgodnie z powyżej omówionym...
., Główny Inspektor Inspekcji Handlowej decyzją z dnia 28 czerwca 2000 r. (...) postanowił:, - przywrócić termin do złożenia odwołania oraz, - utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję...