Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 411/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

w zakresie kierowania pojazdami postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. /-/ W. Batorowicz Postanowieniem z dnia 03.07.2008 r. Wojewódzki...
przekazanym do Sądu w dniu 24.03.2009r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, który uzasadnił nieprawidłowym pouczeniem przez Kolegium o środkach...

II SA/Lu 432/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...]r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...

II SA/Lu 431/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...

II SA/Lu 430/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...

II SA/Po 411/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-10

sprawności w zakresie kierowania pojazdami postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. /-/ Wiesława Batorowicz Postanowieniem z dnia 3 lipca 2008...
2009 r. przekazanym do Sądu w dniu 24 marca 2009 r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, który uzasadnił nieprawidłowym pouczeniem...

II OSK 638/08 - Wyrok NSA z 2009-04-22

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty związanej ze wzrostem...
[...] maja 2007 r., zn [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości., W uzasadnieniu...

II SA/Sz 240/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-06

niejawnym wniosku Z. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II SA/Go 562/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-28

do wniesienia odwołania (art. 134 kpa), to początek biegu siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu (art. 58 § 2 kpa) liczyć należy zazwyczaj...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu. Decyzją...

II SA/Kr 194/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

2008 r. nr [....] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: skargę odrzucić. Decyzją z dnia [...] września 2008r. nr [...] Starosta...
z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, wskazując w uzasadnieniu, że 'stronę w niniejszym postępowaniu reprezentowała dr H. K. - radca prawny. W. W. w dniu...

II SA/Kr 3/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-03

Budowlanego w K. z dnia 9 października 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: skargę odrzucić. II SA/Kr 3/09...
27 sierpnia 2007 r. zwrócona nadawcy z adnotacją: 'Nie mieści się przy [...]'., W dniu 27 sierpnia 2007 r. pełnomocnik Spółki złożył wniosek o przywrócenie terminu wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100