Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 933/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-19

[...], nr [...] oraz [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienia oraz decyzje Izby Skarbowej we W. z dnia...
dopiero w dniu następnym., Skarżący złożył w dniu [...] wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, motywując go tym, iż decyzje odebrała żona, która wprowadziła...

I SA/Wr 934/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-19

[...], nr [...] oraz [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienia oraz decyzje Izby Skarbowej we W. z dnia...
dopiero w dniu następnym., Skarżący złożył w dniu [...] wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, motywując go tym, iż decyzje odebrała żona...

II SA/Łd 1921/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-10-14

J. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
. - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. postanowieniem z dnia [...] , Nr [...] odmówiło przywrócenia J. T. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Przewodniczącego Zarządu...

I SA/Ka 1696/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-12

Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego o d d a l a s k a r g ę Postanowieniem z dnia [...] r...
. po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa 'A' S.p.z o.o. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] r...

I SA/Ka 2631/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-10-19

. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...]-[...] i [...]-[...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego...
., po rozpatrzeniu wniosku o przywrócenie terminu i odwołania z dnia [...] r. wniesionego przez K. P.-F. i M. O. F. wspólników Spółki Jawnej 'A' w S., odmówiła przywrócenia...

I SA/Ka 2633/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-10-19

. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...]-[...] i [...]-[...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego...
., po rozpatrzeniu wniosku o przywrócenie terminu i odwołania z dnia [...] r. wniesionego przez K. P.-F. i M. O. F. wspólników Spółki Jawnej 'A' w S., odmówiła przywrócenia...

I SA/Ka 2632/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-10-19

. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...]-[...] i [...]-[...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego...
., po rozpatrzeniu wniosku o przywrócenie terminu i odwołania z dnia [...] r. wniesionego przez K. P.-F. i M. O. F. wspólników Spółki Jawnej 'A' w S., odmówiła przywrócenia...

I SA/Ka 2634/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-10-19

. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...]-[...] i [...]-[...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego...
., po rozpatrzeniu wniosku o przywrócenie terminu i odwołania z dnia [...] r. wniesionego przez K. P.-F. i M. O. F. wspólników Spółki Jawnej 'A' w S., odmówiła przywrócenia...

I SA/Wr 954/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-28

Z. Ś. na postanowienie Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. I SA/ Wr 954/03...
, Uzasadnienie, Wnioskiem z dnia [...] Z. S. zwróciła się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji z dnia [...] Nr [...] określającej podatek...

I SA/Wr 955/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-28

Z.Ś. na postanowienie Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 2, Uzasadnienie...
, Wnioskiem z dnia [...] Z. Ś. zwróciła się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji z dnia [...] Nr [...] określającej podatek dochodowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100