Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 235/82 - Wyrok NSA z 1982-06-04

się ostateczną i działać zgodnie z jej rozstrzygnięciem. Wprawdzie art. 58 Kpa przewiduje możliwości przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
/par. 1/, przy czym sama możliwość wniesienia takiej prośby jest warunkowana terminem, którego przywrócenie jest niedopuszczalne /par. 2 i 3/. Wszystkie te ograniczenia...

I SA 1134/82 - Wyrok NSA z 1982-12-20

doręczono adresatowi w dniu 20 marca 1982 r. w miejscu zamieszkania, wobec czego powinien on ubiegać się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. W złożonym wniosku...

I SA 673/82 - Wyrok NSA z 1982-09-14

rozporządzenia. , Odwołanie od tej decyzji wniósł Lucjan G. dopiero w dniu 12 listopada 1981 r., po uprzednim przywróceniu mu terminu. W odwołaniu tym wskazał, że podział...