Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 885/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-16

w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2023 r., sygn. akt: SKO Gd/151/23 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) - dalej jako 'O.p.' po rozpoznaniu wniosku A. S. (dalej: Strona, Skarżący) o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...

II SA/Gd 549/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-10

Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2023 r. nr NSP-VIII.7581.1.107.2023.AR w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odszkodowania za nieruchomość...
Wojewody Pomorskiego z 5 maja 2023 r. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą po drogę., Skarżonym...

II GZ 6/24 - Postanowienie NSA z 2024-01-30

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. N. na zarządzenie Prezesa Sądu [...] w S. z dnia [...] października 2021 r...
. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z 15 grudnia 2022 r., w sprawie ze skargi A. N. (dalej: 'skarżąca') na zarządzenie Prezesa Sądu...

I SA/Op 342/23 - Wyrok WSA w Opolu z 2024-02-23

Skarbowej w Opolu z dnia 17 października 2023 r., nr 1601-IOV-2.4102.28.2023 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie...
jako: strona, skarżący, wnioskodawca) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie z 28 kwietnia 2022 r. w przedmiocie podatku...

II SA/Gd 705/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-31

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2023 r. nr WOP.7722.12.2023.GD w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o legalizację...
w Gdańsku o nr WOP.7722.12.2023 w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego., W zawiadomieniu z dnia 11 października 2021 r...

IV SA/Po 769/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-02-15

w Województwie W. z dnia 3 października 2023 r. nr [...] z dnia 3 października 2023 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala...
) z 3 października 2023 r. nr [...] odmawiającego przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół...

III SA/Gd 634/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2024-03-18

. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. nr SO IX.621.1.27.2022.KS...
w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Zgodnie z art. 86 § 1 (Dz. U. z 2023 r...

II GZ 487/23 - Postanowienie NSA z 2024-01-18

/4475/2021 w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 21 września 2023 r., sygn. akt II SA/Sz 166/23, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił J. D. przywrócenia terminu...

II OZ 76/24 - Postanowienie NSA z 2024-02-22

w Gliwicach odmówił A. K. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia 31 maja 2023 r...
wniosek o przywrócenie terminu od wniesienia tej skargi pod rygorem uznania, że skarżący takiego wniosku nie składa., Pismem z dnia 18 września 2023 r. skarżący sprecyzował...

I SA/Lu 575/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-01-31

Skarbowej z dnia 1 sierpnia 2023 r. nr 0601-IOD-2.4102.12.2023.11 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem...
z dnia 1 sierpnia 2023 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, po rozpatrzeniu wniosku Z. Ł. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100