Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

IV SAB 5/90 - Postanowienie NSA z 1990-03-26

z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję z dnia 27 lipca 1988 r., Architekt Miasta W. postanowieniem z dnia 13 kwietnia 1989 r. zawiesił nadanie...
. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zlecił Architektowi Miasta W. rozpatrzenie wniosku o przywrócenie terminu stosownie do kompetencji wynikających z art. 59 Kpa...

IV SA 832/89 - Wyrok NSA z 1990-02-05

1989 r. w przedmiocie przywrócenia posiadania drogi i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji, a także - zgodnie...
. Decyzją z dnia 17 maja 1989 r. Kierownik Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w K. nakazał Kazimierze O. opuścić w terminie do 30 czerwca 1989 r. bezprawnie użytkowaną...