Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 692/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-09

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi przez R. Ł. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] znak [...] w przedmiocie...
wymeldowania postanawia odmówić przywrócenia terminu R.A. III SA/Łd 692/13, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II OZ 106/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-01

odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi Stowarzyszenia 'A' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie...
do jej wniesienia., Stowarzyszenie wnioskiem z dnia 2 listopada 2012 r. wystąpiło o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II SA/Wa 2269/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24

Wyższej Szkoły [...] w K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły [...] w K. na decyzję Ministra Nauki...
- przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia [...] sierpnia 2012 r...

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-16

wniosku R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 października 2013 r. o pozostawieniu...
bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 sierpnia 2013 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia...

II GZ 44/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-27

zażalenia M. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Sz. z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 146/12 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
. odmówił przywrócenia terminu do rozpoznania wniosku M. B. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Zakładu...

I OZ 807/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

2269/12 o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach na decyzję...
termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach na decyzję Ministra Nauki...

III SA/Wa 1275/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę...
postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] września 2011 r. w sprawie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów w sprawie postępowania...

III SA/Po 457/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-20

ze skargi AP i P P na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K z dnia ... r. nr ... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmówiło A P i P P przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta K z dnia...

II SA/Gl 790/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-08

Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego wywłaszczenia...
ustalenia odszkodowania. W dalszej kolejności do Wojewody [...] wpłynął wniosek J. D., wysłany telefaksem [...] r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na ww...

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-24

2013 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku R. S o przywrócenie terminu do złożenia zażaleń z dnia 30 lipca 2012 r. na postanowienia z dnia 3 lipca 2012 r. oddalające...
wnioski o wyłączenie sędziego oraz protokolanta oraz wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia z 4 lutego 2013 r. na postanowienie z dnia 10 stycznia 2012 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100