Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-13

w Szczecinie z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia...
bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2012 r., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I OZ 993/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia...
. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2012 r., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-04

. na posiedzeniu niejawnym -wniosku R. S. z dnia 10 stycznia 2014 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia z dnia 10 stycznia 2014 r. na zarządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r...
. oraz -wniosku R. S. z dnia 25 lutego 2014 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie z Jego skargi na decyzję...

IV SA/Po 134/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-19

Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania 1. uchyla zaskarżone...
., [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu., W uzasadnieniu organ wskazał, że zaskarżonym postanowieniem Starosta G., działając na wniosek W. S., odmówił przywrócenia terminu...

III SA/Wa 3050/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. F. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi B. F., P. F., M. M., B. M. na decyzję...
wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi W rozpoznawanej sprawie skarżący - B. F. i P. F. wnieśli za pośrednictwem...

II OZ 1242/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. J. na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
października 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 1507/14 odmówił W. J. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję M. Wojewódzkiego...

II SA/Wa 1509/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

[...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2...
', odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji własnej z dnia [...] listopada 2009 r. w przedmiocie mianowania B. K. na stopień [...] w korpusie...

III SA/Wa 2177/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-07

w O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) uchyla...
: 'DIS') postanowieniem z 8 lipca 2013r. odmówił 'B.' Sp. z o.o. z siedzibą w O. (dalej zwana: 'Spółką') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora...

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-17

wniosku R. S. przywrócenie terminu do wniesienia zażaleń z dnia 10 stycznia 2013 r.: - na postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2013 r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie...
terminu do wniesienia powtórnego zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 sierpnia 2013 r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...

II FZ 1708/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2014 r., sygn. akt I SA/Go 83/14 o odmowie przywrócenia terminu...
do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 kwietnia 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100