Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 619/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. S. na uchwałę Rady Miejskiej w Mikstacie nr XXXV/234/2014 z dnia 19 września 2014 r. w przedmiocie zgody...
2015 r., sygn. akt IV SA/Po 101/15, odrzucił wniosek P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skarżąca pismem z dnia 9 stycznia...

III SA/Lu 506/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-23

oraz podatku od towarów i usług w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie terminu...
do wniesienia skargi postanawia: I. Odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. II. Odrzucić wniosek o przywrócenie...

I SA/Wa 3036/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-16

. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym...
postanowieniem z dnia [...] września 2014r. nr [...] Minister Skarbu Państwa odmówił H. P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia...

II SA/Sz 595/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-19

. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
lutego 2015 r. (złożonym w organie I instancji 19 lutego 2015 r.) J.W. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia...

I SA/Sz 569/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-24

na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w związku z wnioskiem (dalej zwanego 'Wnioskodawcą' lub 'Stroną') z dnia 04.03.2015 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Bk 412/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-08

stycznia 2014 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym wniosku E. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi...
Postanowieniem z dnia 20 listopada 2014 r. wydanym w sprawie niniejszej tutejszy sąd odrzucił wniosek E. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi wskazując...

I SA/Gd 1638/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-21

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 1...
.) - dalej jako 'Skarżąca' o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 19 lutego 2013 r., ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne...

I SA/Gd 1634/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-21

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 1...
M.) - dalej jako 'Skarżąca' o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 19 lutego 2013 r., ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne...

I SA/Gd 1636/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-21

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 1...
(obecnie M.) - dalej jako 'Skarżąca' o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 19 lutego 2013 r., ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne...

I SA/Gd 1632/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-21

. na postanowienie Samorządowego Kolegium z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 1. Zaskarżonym...
jako 'Skarżąca' o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 19 lutego 2013 r., nr [...], ustalającej wymiar podatku od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100