Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 713/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-12

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi H. P. na decyzję Wojewody Lubelskiego z dnia 18 listopada 2022 r., znak: IF-I.7821.20.2022.HP w przedmiocie...
494/23 po rozpoznaniu wniosku H. P. (dalej jako skarżąca) o przywrócenie jej terminu do wniesienia skargi w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego z dnia...

II SA/Łd 842/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-02-23

M. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 28 lipca 2022 r., nr SKO.4111.36-37.2022 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
postanowieniem z 28 lipca 2022 r. nr SKO.4111.36-37.2022 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi odmówiło M.J. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta...

II SA/Łd 843/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-02-23

M. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 28 lipca 2022 r., nr SKO.4111.38-39.2022 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
postanowieniem z 28 lipca 2022 r. nr SKO.4111.38-39.2022 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi odmówiło M.J. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta...

II SA/Łd 844/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-02-23

M. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 28 lipca 2022 r., nr SKO.4111.40-41.2022 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
z 28 lipca 2022 r. nr SKO.4111.40-41.2022 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi odmówiło M. J. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta...

II SA/Łd 845/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-02-23

M. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 28 lipca 2022 r., nr SKO.4111.42-43.2022 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
postanowieniem z 28 lipca 2022 r. nr SKO.4111.42-43.2022 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi odmówiło M. J. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta...

I SA/Wr 54/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-11-08

przywrócenia terminu do złożenia deklaracji SD-Z2 uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto z dnia 24...
, nadany w urzędzie pocztowym w dniu 4 marca 2022 r., wniosek skarżącego, reprezentowanego przez radcę prawego, o przywrócenie terminu do złożenia zgłoszeń SD-Z2. Strona...

II SA/Bk 751/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-12-12

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 8 sierpnia 2023 r. nr SKO.410/18/2023 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala...
skargę Postanowieniem z 8 sierpnia 2023 r. nr SKO.410/18/2023 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży odmówiło A. L. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

I SA/Bd 27/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-05-09

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2022 r. nr 0401-IOV1.4103.51.2022 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia...
dzień po upływie ustawowego terminu., P. z [...] listopada 2022 r. Spółka wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na wskazane postanowienie Naczelnika Urzędu...

I SA/Gl 1239/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-24

z dnia 29 lipca 2022 r. nr 2401-IOV1.4103.23.2022.BA UNP: 2401-22-172471 w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: DIAS) z 29 lipca 2022 r., w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., 2. Stan sprawy., 2.1. Naczelnik [...] [...] Urzędu...

II SA/Wr 707/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-02-07

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2022 r. nr 777/2022 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
z siedzibą w W. (dalej: spółka) przywrócenia terminu do złożenia wniosku o legalizację wolno stojącego, trwale związanego z gruntem nośnika reklamowego wybudowanego przez spółkę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100