Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 245/85 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 1985-10-30

oddalenie skargi. Zgodnie z art. 168 par. 1 Kpc przywrócenie terminu do wniesienia skargi może nastąpić wówczas jeżeli strona nie dokonała w terminie tej czynności...
, iż przez kilka dni przebywał w (...) w celu zaopatrzenia materiałowego nie usprawiedliwia uchybienia 30 dniowego terminu do wniesienia skargi. Strona bowiem należycie dbająca...

II SA 1952/84 - Postanowienie NSA z 1985-04-17

/., Strona niezadowolona z odszkodowania przyznanego jej przez organ administracji państwowej wymieniony w par. 4, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia jej decyzji...
przez organ administracji państwowej odszkodowania - zdaniem strony - zbyt niskiego, strona w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie...

II SA 1885/84 - Wyrok NSA z 1985-04-30

jego gospodarstwa na wspomniane działki i znaczne ich zagospodarowanie, skarżący zamiast przywrócenia stanu poprzedniego domagał się od tej chwili odszkodowania pieniężnego., Minister...
prowadzono bez jego udziału, nie informując go o terminach lustracji gruntów, dokonywanej zresztą zimą, i sięgnięto od razu po najsurowszy środek, bez stopniowania czynności...