Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 430/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-06

postanowienie. Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 3737/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił K. B. przywrócenia terminu do złożenia...
wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2014 r., znak: [...] w przedmiocie nakazania...

IV SA/Wa 3737/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

niejawnym sprawy z wniosku K. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

II OZ 965/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

776/16 w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] czerwca...
776/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz odrzucił wniosek...

II GZ 603/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-15

Gospodarczej zażalenia S. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 1 kwietnia 2016 r. sygn. akt I SA/Ke 231/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi S. D. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji...

II OZ 1260/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-04

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia...
SA/Wa 3737/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił K. B. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję...

I GZ 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-04

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. w Rydze...
) odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie...

VIII SA/Wa 291/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-25

. Z. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Przedmiotem...
rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga L. Ż. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości znak [...] z [...] stycznia 2016 r., w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...

I OZ 582/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-15

o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. D. na decyzję Samorządowego...
i odrzucić wniosek K. D. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 5...

II SA/Ke 218/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-11

Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Zaskarżonymi postanowieniem z dnia...
[...] roku Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania między innymi od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty w dniu [...], orzekającej...

II SA/Ke 219/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-11

Wojewody z dnia [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Zaskarżonymi postanowieniem z dnia 11 stycznia 2016 r...
. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania między innymi od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty w dniu 15 października 2015...
1   Następne >   +2   +5   +10   100