Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

II GZ 44/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-27

zażalenia M. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Sz. z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 146/12 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
. odmówił przywrócenia terminu do rozpoznania wniosku M. B. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Zakładu...

II OZ 988/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

1015/17 w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] lipca 2017 r...
., sygn. akt II SA/Sz 1015/17, odmówił skarżącemu J. W. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

VI SA/Wa 293/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-31

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi B. B. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II...
radcowskiego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2018 r. Wojewódzki...

II SA/Wa 81/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-24

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Dyrektora Instytutu [...] w W. z dnia [...] listopada 2016 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia doktoranckie postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Dyrektor [...] w W., działając na podstawie art...

II SA/Sz 846/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-18

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie...
. a więc po terminie., Pismem wysłanym do organu odwoławczego w dniu 10 maja 2018 r. (wpływ do organu 11 maja 2018 r.), D. B. wniosła o przywrócenie terminu do odwołania...

V SA/Wa 147/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-18

postanawia: 1. przywrócić termin do wniesienia skargi 2. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
. 32)., Pełnomocnik skarżącej w piśmie z 6 kwietnia 2011 r. wystosował do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, w którym wskazał, że skarżący z daleko...

III SA/Po 686/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-09

2017 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi [...] na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie...
Wielkopolskim z dnia 5 maja 2017 roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek; postanawia odmówić przywrócenia terminu...

III SA/Po 690/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-09

2017 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi [...] na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie...
Wielkopolskim z dnia 5 maja 2017 roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek; postanawia odmówić przywrócenia terminu...

IV SA/Gl 231/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-14

. na postanowienie Zarządu A Sp. z o.o. w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie informacji publicznej - odmowy przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego 1) uchyla zaskarżone...
., postanowieniem z dnia [...], w wyniku rozpatrzenia wniosku skarżącego A.K. o przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od decyzji z dnia [...] w przedmiocie odmowy...

I OZ 1164/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

490/17 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi [...]S.A. w Warszawie na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 1 grudnia...
) skargę na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a wraz z nią wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Wniosek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100