Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SAB/Gl 5/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2014 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 rok na poczet zaległości...

I SA/Rz 164/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2013r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1999-2008 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że decyzja wymieniona...
w podatku od nieruchomości za 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 rok, odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004, 2005, 2007, 2008 rok oraz za okres od 16...

I SA/Wr 659/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-08

. na poczet I, II, III, IV i V raty podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy...
29.890 zł i w kwocie 187 zł na poczet podatku od nieruchomości za 2011 r., Z akt sprawy wynika, że Prezydent Miasta W. decyzją z 27 lipca 2015 r. określił A. sp. z o.o....

I SA/Wr 1037/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r. o d d a l a s k a r g ę. U z s a d n i e n i e...
, W deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za 1997 r. KGHM A S.A. Oddział Zakłady Górnicze A wykazała należny podatek od nieruchomości związany z posiadaniem budynków...

I SA/Sz 862/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-26

. W. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r.: - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku...
od nieruchomości za 2010 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok, - nr [...] w przedmiocie...

I SA/Lu 556/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-06

roku w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. i za 2007 r. w kwocie [...] zł wraz z oprocentowaniem łącznie w kwocie [...] zł - na poczet zaległości...
podatkowych w ratach podatku od nieruchomości za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. i za miesiące styczeń - sierpień 2018 r., utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie...

I SA/Kr 576/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-29

podatku od nieruchomości za lata: 2015, 2016, 2017 i 2018 - skargi oddala - Prezydent Miasta K. wydał w stosunku do T. L.-W. następujące decyzje:, z dnia 3 stycznia 2015 r...
. nr [...], którą ustalił wysokość podatku od nieruchomości za rok 2015 odnośnie nieruchomości położonej w K. kwocie 3.503,00 zł, z dnia 7 stycznia 2016 r. [...] którą...

I SA/Lu 71/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-06

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala...
r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy B. z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia A. zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2008 r., Z uzasadnienia...

I SA/Sz 1011/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 i podatku od nieruchomości za lata 2012-2016., Strona, pismem z dnia 11.05.2016 r., wniosła do Wójta Gminy M., o stwierdzenie...

I SA/Po 1399/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę. Wójt Gminy L. - wydaną w wyniku...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. na kwotę [...]zł., Z uzasadnienia decyzji organu pierwszej instancji wynika, że skarżąca w dniach 12 lutego...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100