Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 654/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2021 r., nr SKO-4231/76/2021 w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2017 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
. Decyzją z dnia [...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił [...] S.A. z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie [...]zł...

I SA/Bd 655/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2021 r., nr SKO-4231/77/2021 w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2018 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
z dnia [...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił [...] S.A. z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2018 r. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu...

I SA/Bd 653/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2021 r., nr SKO-4231/75/2021 w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2016 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
[...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił [...] S.A. z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu...

I SA/Bd 656/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-10

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2019 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
z dnia [...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił A. S.A. z siedzibą w W. (skarżąca) wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2019 w kwocie [...]zł...

I SA/Bd 657/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-18

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2020 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz...
2021 r. Burmistrz Ż. określił A. S.A. z siedzibą w W. (skarżąca) wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2020 w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu decyzji...

I SA/Ol 290/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-13

oraz określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na rzecz C...
od nieruchomości za 2017 r.., Jak wynika z przedstawionych akt sprawy Spółka złożyła 6.02.2017 r. deklarację na podatek od nieruchomości na 2017 r. (karty nr 2-12 akt...

I SA/Ol 288/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-13

oraz określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na rzecz C...
w podatku od nieruchomości za 2015 r.., Jak wynika z przedstawionych akt sprawy Spółka złożyła 2.02.2015 r. deklarację na podatek od nieruchomości na 2015 r. (karty...

I SA/Lu 335/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-21

28 kwietnia 2022 r. nr SKO.41/4558/P/2021 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie pkt 2 i 3 i w tym zakresie umarza...
. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2018 rok jako solidarnie odpowiedzialnym współwłaścicielom (posiadaczom) nieruchomości położonej w L. przy al...

I SA/Po 765/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2021 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza...
. określił firmie A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2021 r. w kwocie [...]zł, Przedstawiając przebieg postepowania...

I SA/Ol 289/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-13

oraz określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na rzecz C...
w podatku od nieruchomości za 2016 r.., Jak wynika z przedstawionych akt spawy Spółka złożyła 17.05.2016 r. (data nadania u operatora pocztowego) deklarację na podatek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100