Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

II SA/Wa 2932/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-28

. lokale na terenie gromad w nie podlegających podatkowi od nieruchomości lub zwolnionych od tego podatku budynkach gospodarstw rolnych indywidualnych, lub spółdzielni...
Nieruchomościami w dzielnicy [...]), działającym w imieniu i na rzecz [...] - nie zaś organów Milicji Obywatelskiej, czy też w późniejszym czasie Policji, pomimo iż zgodnie...

II SA/Po 487/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-23

, Podatki od nieruchomości 2009, wyd. C.H. BECK str. 223). Obiekt powinien być zatem w takim stanie, by mógł zostać przeprowadzony jego odbiór i można byłoby przekazać...
w sposób wnikliwy rozpatrzyć, a nie w sposób jednostronny przyjąć, że zakończenie budowy jest tożsame z możliwością pełnego korzystania z nieruchomości. W przedmiotowej sprawie...

IV SA/Gl 1211/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-26

, które jednocześnie otrzymują świadczenia emerytalne i nie korzystają z jego pomocy oraz z pomocy jego żony. Właścicielka domu uiszcza podatek od nieruchomości, spłaca kredyt...
położonym w S. przy ul. [...], należącym do jego matki - C.S. (matka wnioskodawcy nabyła tę nieruchomość z dniem [...] r. w drodze umowy zamiany zawartej z byłą żoną...

II SA/Wa 2014/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

, jakobym osiągnął 'korzyść finansową' (str. 8 decyzji), bowiem z M. G. wydatkowaliśmy znaczne środki, w tym na podatki (podatek od nieruchomości wynosi kilka tysięcy rocznie...
nieruchomości mieszczącej się w W. przy ul. [...] należącej do Pani A.B. na podstawie umowy o dożywocie. Pani A. B. w dniu [...] maja 2016 r. złożyła zawiadomienie...

II SA/Wa 1333/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego figuruje grunt o powierzchni 1,4500 ha fizycznych, co stanowi 1,0475 ha przeliczeniowych. W/w prowadzą...

I OSK 944/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

od nieruchomości i podatku leśnego figuruje grunt o powierzchni 1,4500 ha fizycznych, co stanowi 1,0475 ha przeliczeniowych. W/w prowadzą gospodarstwo od 24 maja 2000 r...
marca 2016 r., w którym wskazano, że 'na terenie Gminy [...] na nazwisko B.R. i Z. zam. [...],[...] na dzień 4 marca 2016 r. do celów wymiaru podatku rolnego, podatku...

I OSK 1132/16 - Wyrok NSA z 2018-03-21

świadczenia emerytalne i nie korzystają z jego pomocy oraz z pomocy jego żony. Właścicielka domu uiszcza podatek od nieruchomości, spłaca kredyt hipoteczny i nie pobiera opłat...

III OSK 150/21 - Wyrok NSA z 2021-03-17

policjant podał, że matka - właścicielka domu, ponosi podatek od nieruchomości i dzierżawy drogi dojazdowej. Każdy mieszkaniec domu ponosi koszty mediów, tj. TV, woda, gaz...

III SA/Kr 286/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-22

oświadczenie, że wykorzystuje zajmowany budynek jako dom jednorodzinny', uzyskano informację o rodzaju podatku należnego od tej nieruchomości oraz o braku dokumentacji...
' jest sprzeczny z informacją zawartą w pkt 3 tego pisma: 'Tut. Gmina nie prowadzi ewidencji budynków mieszkalnych, natomiast w ewidencji zabudowanych nieruchomości gminnych do dnia...

I SA/Wr 1041/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-10

Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. Nadpłata powstała w związku z doliczeniem do dochodów uzyskanych w 2003 r. przez A. B. kwot wypłaconych w latach 1992...
1   Następne >   +2   +5   7