Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II FSK 762/20 - Wyrok NSA z 2020-06-17

Nadleśnictwo Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 3 stycznia 2019 r., nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 r...
Z. w przedmiocie odmowy określenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 r. na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

I SA/Sz 475/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-22

Odwoławczego z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2014-2017 oddala skargę. Zaskarżoną skargą decyzją z dnia [...] maja 2020 r...
Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwu P. wysokości podatku od nieruchomości w części dotyczącej roku 2014 i w tym zakresie umorzyło postępowania, a za lata 2015-2017 utrzymało...

I SA/Ol 649/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-17

Infrastruktury na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2002...
określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2002 r. w stosunku do Rejonowego Zarządu Infrastruktury (dalej cyt jako skarżący lub RZI)., W uzasadnieniu...

I SA/Ol 650/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-17

Infrastruktury na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003...
określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003r. w stosunku do Rejonowego Zarządu Infrastruktury (dalej cyt jako skarżący lub RZI)., W uzasadnieniu...

I SA/Ol 478/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. Nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003r. oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003 r., Z akt sprawy wynika, że wymieniony zakład, będący państwową jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Lasów Państwowych, złożył...

I SA/Ol 481/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Lasów Państwowych na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. Nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości...
określenia Zakładowi Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w G. wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2006 r., Z akt sprawy wynika, że wymieniony zakład, będący...

I SA/Ol 477/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Odwoławczego z dnia '[...]' r. o nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2002r. oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta P. z dnia '[...]' r. w sprawie określenia Zakładowi A wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości...

I SA/Ol 480/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Państwowych na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. o nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2005r...
i Spedycji Lasów Państwowych w G. wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2005 r. w kwocie 42.630 zł od związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą...

I SA/Ol 370/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-29

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 r. oddala skargi. Skargi Nadleśnictwo A (dalej: 'strona...
(dalej: 'organ podatkowy') z dnia '[...]' o nr: '[...]' określające zobowiązanie w podatku od nieruchomości za lata od 2014 do 2018 r. w kwotach: 264.918 zł, 264.457 zł...

I SA/Sz 676/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-02

Kolegium Odwoławczego w K z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] sierpnia...
w podatku od nieruchomości za 2018 r., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Kolegium wskazało art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
1   Następne >   +2   +5   10