Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

I SA/Ol 58/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-19

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 rok oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
z dnia '[...]' Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza z dnia '[...]' o Nr '[...]', którą określono Spółce A podatek od nieruchomości za rok...

VI SA/Wa 2301/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Przepis ten wprowadza ograniczenie swobody dysponowania przez podatnika kwotą podatku...
, powoływanym przez organ, przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzają ograniczenie swobody dysponowania przez podatnika kwotą nadpłaconego podatku. Zwrot nadpłaty w pieniądzu...

II GSK 1522/22 - Wyrok NSA z 2023-01-10

Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wniosku o dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) w przedmiocie rozpoznania wniosku o dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji: zobowiązał Prezesa UKE do wydania decyzji...

VI SA/Wa 1848/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

z właścicielami i zarządcami nieruchomości, których przedmiotem jest m.in. budowa i utrzymanie sieci, świadczenie usług telekomunikacyjnych;, - umowy abonenckie dotyczące świadczenia...