Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1293/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

podatku od nieruchomości za 2017 r. po wznowieniu postępowania I. skargę oddala, II. zwrócić skarżącemu ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 203,00...
stycznia 2017r. nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2017 w wysokości 18 993,00 złotych i ustalającej A. C. podatek od nieruchomości za 2017r. w kwocie 32 421,00...

I SA/Kr 1294/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

podatku od nieruchomości za 2018 r. po wznowieniu postępowania I. skargę oddala, II. zwrócić skarżącemu ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 952,00...
. z dnia 2 stycznia 2018r. nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2018 w wysokości 19.373,00 złotych i ustalającej A. C. podatek od nieruchomości za 2018r...

I SA/Ke 197/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-06

.' S.A. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet podatku od nieruchomości oddala skargę...
postanowienie Prezydenta Miasta K. z dnia [...]nr. [...] w sprawie zaliczenia nadpłaty w kwocie 182 678 zł na poczet podatku od nieruchomości:, na VII ratę 2014 r. - 182...

I SA/Kr 1295/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

podatku od nieruchomości za 2019 r. skargę oddala. Zaskarżoną decyzją z dnia 28 lipca 2021r. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania A. , od decyzji...
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2021r. nr [...] ustalającej A. podatek od nieruchomości za 2019r. w kwocie 57.756,00 zł, działając na podstawie art.1a ust.1...

I SA/Sz 610/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-28

od nieruchomości za 2013 r. - z dnia 19 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości za 2014 r. 1...
postępowania administracyjne w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych w sprawie podatku od nieruchomości za 2013 r. i 2014 r., zasądza od Samorządowego...

I SA/Gl 928/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-01

Miasta Z. Nr [...] z dnia [...]r. w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2008 w kwocie [...] zł;, c) z dnia [...]r. od decyzji Prezydenta Miasta Z. z dnia [...]r...
. Nr [...] - ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za 2008r. w kwocie [...] zł;, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. - dalej określane zamiennie 'SKO' lub 'Kolegium', 1...

I SA/Go 174/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-16

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej zwane SKO) z dnia [...] stycznia 2019 r. [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. Zaskarżona decyzja utrzymywała w mocy...

II FSK 3450/15 - Wyrok NSA z 2017-11-07

r., w przedmiocie zarachowania wpłat na poczet podatku od nieruchomości. 1.2 Ze stanu sprawy przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że przedmiotem skargi...
2014 r. w przedmiocie zarachowania wpłat na poczet podatku od nieruchomości za lipiec i sierpień 2014 r. Wnioskiem z dnia 14 lipca 2014 r. spółka zwróciła...

I SA/Go 126/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2014 1. Uchyla zaskarżoną...
. , odmawiającą stwierdzenia nadpłaty skarżącej w podatku od nieruchomości za lata 2009-2014., W sprawie został przez organy ustalony następujący stan faktyczny., Postępowanie...

I SA/Go 124/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-16

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 rok...
Kolegium Odwoławczego (dalej zwane SKO) z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] wydaną w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. Zaskarżoną decyzją SKO utrzymało...
1   Następne >   +2   +5   +10   100