Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

I SA/Ke 359/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-08-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 i 2012 r. oddala skargę. Samorządowe...
) stwierdzenia nadpłaty podatku od nieruchomości za 2011 i 2012 rok., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (Kolegium; SKO) ustaliło, że sprawa zaistniała na gruncie...

I SA/Sz 260/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

podatek do nieruchomości za wskazaną posesję. Gmina D., reprezentowana przez Burmistrza, wystąpiła w dniu [...].04.2011 r. do Sądu Rejonowego w M. z wnioskiem...
wskazuje na ciągłe użytkowanie nieruchomości. Ponadto podniosło, że Strona opłaca faktury za zużycie danych mediów oraz podatek od nieruchomości za wskazaną nieruchomość...

I SA/Gl 818/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-20

na nieruchomościach o podobnym charakterze., Sama opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje wiele podobieństw do podatków. Stanowi ona daninę publiczną...
. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca przewidział w nim, że obowiązek w podatku od nieruchomości spoczywa na posiadaczu zależnym stanowiącej...

I SA/Go 468/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-18

na budynek mieszkalny. Z dołączonej do odwołania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości okoliczność ta została uwzględniona przez organ podatkowy poprzez...
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości okoliczność ta została uwzględniona przez organ podatkowy poprzez zmianę sposobu opodatkowania nieruchomości. A skoro...

I SA/Lu 1190/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-06

: [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości położonej w L. przy ul. [...] za miesiące od lipca 2013r. do kwietnia...
. nie złożyła deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na należącej do niej nieruchomości., W odwołaniu, Spółdzielnia podniosła zarzuty naruszenia...

I SA/Lu 1189/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-06

określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości położonej w L. przy ul. [...] za miesiące od lipca 2013r. do kwietnia 2014r. - utrzymało...
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na należącej do niej nieruchomości., W odwołaniu, Spółdzielnia podniosła zarzuty naruszenia przepisów prawa...

I SA/Sz 364/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-16

czy Strona jest podatnikiem podatku rolnego, czy od nieruchomości oraz czy korzysta z dopłat do produkcji rolnej, a także wskazał że decyzja powinna określać okres...
od gruntów o pow. [...] ha fiz. oraz podatek od nieruchomości [...] mkw., Decyzją z [...] kwietnia 2019 r. nr [...] Burmistrz P. po przeprowadzeniu postępowania ponownie...

I SA/Gd 1191/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-29

medycznej i rehabilitacyjnej przez spółkę, jest również fakt naliczania i płacenia obniżonej stawki w podatku od nieruchomości przy ul. Żołnierzy, ze względu na zakres...
medyczne, korzystając z preferencyjnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od towarów i usług., Trafnie zatem organy określające wysokość opłaty...

I SA/Gd 1192/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-29

, jest również fakt naliczania i płacenia obniżonej stawki w podatku od nieruchomości przy ul. K., ze względu na zakres prowadzonej działalności i wpis do rejestru ZOZ., 2...
opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od towarów i usług., Trafnie zatem organy określające wysokość opłaty, związane przepisami u.c.p.g. oraz przepisami uchwały...

III SA/Wa 1232/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-02

czy od podatku od nieruchomości, podczas gdy z przepisu tego wynika, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałych obowiązek ten powstaje w zależności od tego, czy w danym...
I. J. i J. J. (dalej razem: 'Skarżący') wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady...
1   Następne >   +2   +5   +10   64