Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I SA/Gl 211/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-03

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. (dalej SKO lub Kolegium...
. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), utrzymało w mocy decyzję organu I instancji Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia [...], w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok...

I SA/Ke 66/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-03-23

sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
Odwoławczego w K., z [..] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2014 r. Na rozprawie 9 marca 2017 r., Sąd postanowił, na podstawie art. 109 ustawy p.p.s.a....

III SA/Po 192/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-24

podatku od nieruchomości na rok 2009 postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. /-/Walentyna Długaszewska Należy zaznaczyć, iż niniejsza sprawa...

I SA/Łd 361/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-29

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...

I SA/Łd 362/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-29

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...

I SA/Ol 105/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-24

Odwoławczego z dnia '[...]'., nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za XI I XII 2016r. postanawia odmówić sporządzenia...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za XI I XII 2016r., Wyrokiem z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 105/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie...

I SA/Gl 150/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-26

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku...

I SA/Gl 151/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-26

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku...

I SA/Bk 302/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-07-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 rok p o s t a n a w i a odrzucić wniosek...
Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2017 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości. Odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony Skarżącemu w dniu 28 czerwca 2017 r...

I SA/Łd 319/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P.T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 r. postanawia: oddalić...
.. z [...] r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 r., W dniu 24 września 2018 r. skarżący złożyli pismo, w którym zwrócili...
1   Następne >   +2   +5   9