Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

I SA/Go 745/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-16

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014...
zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2014 r., Jako podstawę procesową swego rozstrzygnięcia SKO wskazało m. in. art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r...

II SA/Sz 853/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-07

dostarczyła kopię decyzji Wójta Gminy Ł. z dnia [...] w sprawie wymiaru podatku rolnego, z której wynika, że powierzchnia nieruchomości rolnej wynosi [...] ha przeliczeniowych...
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. Wynika to z decyzji Wójta Gminy Ł. nr [...] z dnia [...] w sprawie wymiaru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości na 2017 r...

IV SA/Gl 921/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-08

od nieruchomości dla tegoż sołectwa. Zdaniem odwołującego, pełnienie funkcji inkasenta tych podatków wynika bezpośrednio z uchwały rady miejskiej, której podstawą są zapisy ustaw...
tylko z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Była to kwota bardzo mała co potwierdzam zaświadczeniem z dnia 30.12.2013 r. z Urzędu Miasta w Ł. Nie byłem świadomy...

IV SA/Gl 992/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-24

podatku od nieruchomości rolnej wystawiony na niego i jego byłą żonę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002...
podatku od nieruchomości rolnej, wystawiony na niego i jego byłą żonę. Przedłożył zatem dokument potwierdzający, że na dzień rejestracji, posiadał wraz z byłą żoną...

IV SA/Gl 993/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-24

nakaz płatniczy dotyczący podatku od nieruchomości rolnej wystawiony na niego i jego byłą żonę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 1 §...
również potwierdził, że w trakcie rejestracji jako osoba bezrobotna, dołączył do składanych dokumentów nakaz płatniczy dotyczący podatku od nieruchomości rolnej, wystawiony na niego...

I OSK 779/18 - Wyrok NSA z 2018-10-12

zobowiązania pieniężnego, w którym również powierzchnia nieruchomości rolnej stanowiąca podstawę wymiaru podatku rolnego określona została na 1,9792 ha przeliczeniowych. Organ...
przeliczeniowych nieruchomości rolnych, w sytuacji gdy w przypadku takich wątpliwości organ powinien zwrócić się z odpowiednim zapytaniem do właściwego miejscowo organu...

I SA/Go 370/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-08

Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. z tytułu uzyskanych dochodów z kapitałów pieniężnych 1. Uchyla...
, organ I instancji) z dnia [...] sierpnia 2010r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r. z tytułu uzyskanych dochodów...

I OSK 692/06 - Wyrok NSA z 2006-12-06

. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.), za bezrobotnego może być uznana osoba, która, miedzy innymi, nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków...
udziału we współwłasności rejestrującej się osoby. Dopiero po zniesieniu współwłasności (w trybie sądowym lub umownym), gdy dana osoba będzie posiadać nieruchomość...

II SA/Po 759/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-11-30

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych wspólnie z małżonkiem po ˝ części., Decyzją Starosty O. z dnia 2 maja 2022 r., nr: [...], orzeczono...
posiadania przez Stronę nieruchomości rolnej powyżej 2 ha przeliczeniowych. M. M. stwierdziła jednakże, że nieruchomość ta stanowi współwłasność małżeńską...

II SA/Ke 451/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-18

zobowiązania pieniężnego za 2006r. Nakaz ten dotyczy ustalenia podatku rolnego od nieruchomości rolnej o powierzchni 1,46 ha przeliczeniowych i został wystawiony na H. K...
zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy w C. z dnia 18.04.2006r., z którego wynika, iż jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych 0,67 ha...
1   Następne >   +2   +5   11