Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1962/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-01

A. [...] z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia 12 listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r...
. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna...

I SA/Wr 748/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-23

określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2018 r. postanawia na podstawie art. 269 § 1 w zw. z art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) podatnikiem podatku od nieruchomości obciążonym podatkiem...

II FSK 1316/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z dnia 7 stycznia 2015 r., I SA/Łd 995/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
Odwoławczego w Łodzi (dalej: Kolegium lub SKO) z dnia 15 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 rok - (1) uchylił...

I SA/Sz 452/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-12

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego' oraz na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków., Z uwagi na zwolnienie m. in. użytków rolnych klasy V...
podatku za 5q żyta, tj. [...] zł., Natomiast podatek od nieruchomości wyliczony został od zgłoszonych w ww. 'Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego...

I SA/Sz 809/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-07

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od stycznia do października 2015...
spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za dziesięć miesięcy 2015 r. w określonej kwocie, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy stwierdził...

II FSK 3275/15 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

. i M. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. postanawia uchylić...
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu (dalej: 'SKO') z dnia 10 czerwca 2015 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. Podstawą prawną powyższego orzeczenia był art. 58 § 1...

I SA/Po 523/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-05

roku nr [...] w przedmiocie odmowy określenia wysokości nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu...
od nieruchomości za 2010 r. ' wpisać prawidłowy przedmiot - 'odmowy określenia wysokości nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2010r.'. Wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2017r. Wojewódzki...

I SA/Op 154/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-17

od nieruchomości za 2012 r., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1848/13 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r...
., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1847/13 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r., wyrok Naczelnego...

I SA/Sz 689/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-01-12

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2000r. p o s t a n...
[...] r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru, Burmistrz Miasta i Gminy określił Jednostce Wojskowej nr [...] wysokość...

I SA/Sz 688/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-01-12

Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za okres XI-XII 1999r. p o s t a n a w i a: u m a r...
ze zm.) oraz uchwały Nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...] r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru, Burmistrz Miasta i Gminy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100