Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 706/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-10

:, - wobec Gminy z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości i podatku gruntowego w wysokości 67.014,08 zł, która jest w trakcie egzekucji,, - Gminy z tytułu rat...
termin płatności za zakupiony towar u kontrahentów handlowych. Skarżący wskazał, że mają kłopoty finansowe spowodowane zaległościami w płatnościach podatku od nieruchomości...

II SA/Wr 233/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-11

17 października 2014 r.; zgodnie z zapisem ewidencji gruntów oraz wnoszonymi opłatami od podatku od nieruchomości przedmiotowe nieruchomości w okresie tzw. luki...
z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące przedmiotem postępowania w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 16...

IV SO/Wa 41/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-29

), ubezpieczenie (100 zł), opłaty za wodę i kanalizację (200 zł), koszty leków (600 zł), wywóz śmieci (60 zł), rata kredytu (460 zł), podatek od nieruchomości (80 zł), rata...
podatku od nieruchomości za 2018 rok;, e) oświadczenia precyzującego podane we wniosku (rubryka nr 11) informacje o wydatkach poprzez wskazanie, jakich okresów rozliczeniowych...

II SA/Wr 502/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

października 2014 r.; zgodnie z zapisem ewidencji gruntów oraz wnoszonymi opłatami od podatku od nieruchomości przedmiotowe nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej...
i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące przedmiotem postępowania w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 16 października 2014 r. (tzn. w okresie...

II SA/Wr 500/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

od podatku od nieruchomości przedmiotowe nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do 16 października 2014 r. wykorzystywane...
z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące przedmiotem postępowania w okresie od 01 stycznia 2004 r...

II SA/Wr 499/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

od podatku od nieruchomości przedmiotowe nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do 16 października 2014 r. wykorzystywane...
natomiast z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące przedmiotem postępowania w okresie od 01 stycznia 2004 r...

II SA/Wr 501/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

zabudowy jednorodzinnej, od dnia 17 października 2014 r.; zgodnie z zapisem ewidencji gruntów oraz wnoszonymi opłatami od podatku od nieruchomości przedmiotowe...
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie natomiast z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działka będąca przedmiotem...

II SA/Wr 503/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

zabudowy jednorodzinnej, od dnia 17 października 2014 r.; zgodnie z zapisem ewidencji gruntów oraz wnoszonymi opłatami od podatku od nieruchomości przedmiotowe nieruchomości...
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie natomiast z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działka będąca przedmiotem...

II SA/Wr 498/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące przedmiotem postępowania w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 16...
2016 r., nr [...] (zaświadczenie Naczelnika Wydziału Finansowego i Planowania dot. podatku od nieruchomości), jak również zapisy w ewidencji gruntów. W tym miejscu...

II OSK 2719/17 - Wyrok NSA z 2018-04-24

- jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie natomiast z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące...
oznaczone kl. RIVa, na dowód czego wskazano zaświadczenie Naczelnika Wydziału Finansowego i Planowania dot. podatku od nieruchomości z dnia 25.07.2016r.z dnia 25 lipca 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100