Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 933/89 - Wyrok NSA z 1989-10-30

Włączenie do zasobów Państwowego Funduszu Ziemi nieruchomości objętej zarządem jednostki gospodarki uspołecznionej lub użytkowanej przez taką jednostkę /par. 11 ust. 2...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości...

III SA 411/89 - Wyrok NSA z 1989-06-26

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych /Dz.U. nr 27 poz. 250/ nieruchomości rolne wchodzące w skład...
objęli te nieruchomości w posiadanie na podstawie prawem przewidzianej formy umowy sprzedaży. Bogusław M. zamieszkały w W., będący właścicielem nieruchomości położonej...

SA/Wr 1280/88 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1989-06-13

, że sprzedawana przez niego nieruchomość jest mniej wartościowa, ponieważ nie nie można liczyć nakładów, które poczynił skarżący, to tym samym ów zbywca sprzedaje jedynie to co uważa...

K 7/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym /Dz.U. nr 10 poz. 53/ w części zmieniającej art. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu...

II SA 892-894/89 - Wyrok NSA z 1989-10-02

się rolników. Odwołujący się stwierdzają, że sporne łąki od samego początku do chwili obecnej mają klasę III b i nie zostały przeklasyfikowane; podatki od nich płacą przez cały...
1987 r. - ani czasowym, ani tymczasowym zajęciem nieruchomości w rozumieniu art. 38 i art. 40 prawa górniczego., Tereny górnicze podlegają ochronie stosownie do przepisów...