Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Bk 21/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-23

(k.307-309)., W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego z dnia 01 lutego 2011 r. w zakresie tego, za jakie nieruchomości skarżący opłaca wskazany we wniosku podatek...
od nieruchomości w wysokości 384 zł, wnioskodawca oświadczył, iż spłaca zaległość podatkową w podatku od nieruchomości za 2005 i 2006 r. ustaloną decyzjami Burmistrza K...

I SA/Bk 30/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-23

, ogrzewanie - 380 zł; żywność - około 300 zł na osobę; ubrania i środki czystości - około 200 zł na osobę. Dodatkowo wnioskodawca spłaca w formie ratalnej podatek od nieruchomości...
podatek od nieruchomości w wysokości 384 zł, wnioskodawca oświadczył, iż spłaca zaległość podatkową w podatku od nieruchomości za 2005 i 2006 r. ustaloną decyzjami...

I SA/Bk 21/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-03-18

od nieruchomości w kwocie 384 zł. Jest to zaległość podatkowa w podatku od nieruchomości za 2005 i 2006 r. ustalona decyzjami Burmistrza K. Odsetki od tej zaległości zostały umorzone...
w podatku od nieruchomości w wysokości 384 zł. Przy czym dochody rodziny wzrosły nieznacznie o kwotę ponad 100 zł miesięcznie., Pierwszoplanowe znaczenie ma przy tym okoliczność...

I SA/Ol 319/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-25

'[...]' z dnia '[...]' za gospodarowanie odpadami za okres od 03.2018 r. do 06.2018 r. w kwocie '[...]' z dnia '[...]' z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego druga...
PPF miesięcznie wydatkuje ok. '[...]' nie licząc już opłat za gospodarowanie odpadami czy też z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego, na które dowody wpłat...

I SA/Ol 320/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-25

'[...]' z dnia '[...]' za gospodarowanie odpadami za okres od 03.2018 r. do 06.2018 r. w kwocie '[...]' z dnia '[...]' z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego druga...
PPF miesięcznie wydatkuje ok. '[...]' nie licząc już opłat za gospodarowanie odpadami czy też z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego, na które dowody wpłat...

I SA/Ol 317/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-25

'[...]' z dnia '[...]' za gospodarowanie odpadami za okres od 03.2018 r. do 06.2018 r. w kwocie '[...]' z dnia '[...]' z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego druga...
na formularzu PPF miesięcznie wydatkuje ok. '[...]' nie licząc już opłat za gospodarowanie odpadami czy też z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego, na które dowody wpłat...

I SA/Ol 318/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-25

'[...]' z dnia '[...]' za gospodarowanie odpadami za okres od 03.2018 r. do 06.2018 r. w kwocie '[...]' z dnia '[...]' z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego druga...
PPF miesięcznie wydatkuje ok. '[...]' nie licząc już opłat za gospodarowanie odpadami czy też z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego, na które dowody wpłat...

I SA/Ol 322/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-25

'[...]' z dnia '[...]' za gospodarowanie odpadami za okres od 03.2018 r. do 06.2018 r. w kwocie '[...]' z dnia '[...]' z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego druga...
PPF miesięcznie wydatkuje ok. '[...]' nie licząc już opłat za gospodarowanie odpadami czy też z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego, na które dowody wpłat...

I SA/Ol 323/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-25

'[...]' z dnia '[...]' za gospodarowanie odpadami za okres od 03.2018 r. do 06.2018 r. w kwocie '[...]' z dnia '[...]' z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego druga...
PPF miesięcznie wydatkuje ok. '[...]' nie licząc już opłat za gospodarowanie odpadami czy też z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego, na które dowody wpłat...

I SA/Ol 324/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-25

'[...]' z dnia '[...]' za gospodarowanie odpadami za okres od 03.2018 r. do 06.2018 r. w kwocie '[...]' z dnia '[...]' z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego druga...
PPF miesięcznie wydatkuje ok. '[...]' nie licząc już opłat za gospodarowanie odpadami czy też z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego, na które dowody wpłat...
1   Następne >   +2   +5   +10   100