Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SO/Wa 7/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-26

zł na ubezpieczenie domu oraz kwotę 616 zł tytułem podatku od nieruchomości., Wnioskodawca oświadczył również, iż żadne z małżonków nie posiada rachunków bankowych, kont...

VI SA/Wa 738/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-15

potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości i miejsce ich położenia (np. zaświadczenia z właściwego urzędu gminy lub decyzje ustalające wysokość podatku...
właśnie wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych., Natomiast jako składniki majątku rodziny skarżący wymienił mieszkanie o powierzchni 80 m kw oraz nieruchomość rolną...

VI SA/Wa 1181/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-13

potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości i miejsce ich położenia (np.: zaświadczenia z właściwego urzędu gminy lub decyzji ustalającej wysokość podatku...
właśnie wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych., Natomiast jako składniki majątku rodziny skarżący wymienił mieszkanie o powierzchni 80 m kw oraz nieruchomość rolną...

VI SA/Wa 196/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości i miejsce ich położenia (np.: zaświadczenia z właściwego urzędu gminy lub decyzji ustalającej wysokość podatku...
właśnie wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych., Natomiast jako składniki majątku rodziny skarżący wymienił mieszkanie o powierzchni 80 m kw oraz nieruchomość rolną...

VI SA/Wa 100/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-01

potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości i miejsce ich położenia (np.: zaświadczenia z właściwego urzędu gminy lub decyzji ustalającej wysokość podatku...
właśnie wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych., Natomiast jako składniki majątku rodziny skarżący wymienił mieszkanie o powierzchni 80 m kw oraz nieruchomość rolną...

VI SA/Wa 99/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości i miejsce ich położenia (np.: zaświadczenia z właściwego urzędu gminy lub decyzji ustalającej wysokość podatku...
właśnie wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych., Natomiast jako składniki majątku rodziny skarżący wymienił mieszkanie o powierzchni 80 m kw oraz nieruchomość rolną...

VI SA/Wa 4434/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-20

potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości i miejsce ich położenia (np.: zaświadczenia z właściwego urzędu gminy lub decyzji ustalającej wysokość podatku...
właśnie wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych., Natomiast jako składniki majątku rodziny skarżący wymienił mieszkanie o powierzchni 80 m kw oraz nieruchomość...

VI SA/Wa 74/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

) dokumentów potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości i miejsce ich położenia (np.: zaświadczenia z właściwego urzędu gminy lub decyzji ustalającej wysokość podatku...
właśnie wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych., Natomiast jako składniki majątku rodziny skarżący wymienił mieszkanie o powierzchni 80 m kw oraz nieruchomość...

VI SA/Wa 2533/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-28

podatku od nieruchomości)., Przedmiotowe wezwanie doręczono skarżącemu [...] października 2014 r. (odbiór korespondencji pokwitował osobiście adresat) i dotychczas...
oraz nieruchomość rolną o powierzchni 23,9 ha., Mając na uwadze, iż oświadczenia zawarte w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy były niewystarczające dla oceny...

VI SA/Wa 2786/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-02

wysokość podatku od nieruchomości)., Przedmiotowe wezwanie doręczono skarżącemu [...] października 2014 r. (odbiór korespondencji pokwitował osobiście adresat) i dotychczas...
oraz nieruchomość rolną o powierzchni 23,9 ha., Mając na uwadze, iż oświadczenia zawarte w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy były niewystarczające dla oceny...
1   Następne >   +2   +5   +10   18