Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Po 354/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-10-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 marca 2023 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości od 01 czerwca 2017r., za lata 2018, 2019, 2020 oraz do 30...
[...] z 17 października 2022 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od 01 czerwca 2017 r., 2018, 2019, 2020 oraz do 30 czerwca 2021 r., Zaskarżona decyzja SKO...

I SA/Sz 812/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-02-09

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
podatku od nieruchomości za 2017 r., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

I SA/Gl 775/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-08

podatku od nieruchomości za 2020 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (dwieście...
grudnia 2020r. o nr [...], która stała się ostateczna 8 lutego 2021r., Prezydent określił spółce wysokość zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2020 r...

I SA/Gl 774/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-08

podatku od nieruchomości za 2019 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (dwieście...
grudnia 2020r. o nr [...], która stała się ostateczna 8 lutego 2021r., Prezydent określił spółce wysokość zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2019 r...

I SA/Bd 573/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-01-10

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 14 września 2022 r., nr SKO-53-252/22 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2021 rok 1. uchyla...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2021 r. w wysokości [...] zł., Po rozpatrzeniu odwołania, decyzją z dnia [...] września 2022 r. Samorządowe...

I SA/Wr 204/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-10-26

zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2022 r. I. uchyla w całości zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7...
w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2002 r., 1.2. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że SKO potwierdziło zasadność...

I SA/Po 440/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-05

z dnia 7 kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 rok oddala skargę. Burmistrz [...] decyzją z dnia 17 września 2021 r...
zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że wysokość zobowiązania podatkowego za 2016 r. została...

I SA/Gl 1135/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-08

z dnia 27 października 2022 r. nr LV/892/2022 w przedmiocie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów oddala skargę...
zł/m2 powierzchni jest sprzeczna z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.o.l., gdyż w myśl tego przepisu wysokość stawek podatku od nieruchomości od wskazanych gruntów...

I SA/Gl 610/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-08

-Białej z dnia 13 lutego 2023 r. nr SKO.III/423/405/2022 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2017-2022 1) uchyla...
przez Wojewodę Śląskiego, wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2022, od nieruchomości położonych na terenie Miasta B., podlegających komunalizacji...

I SA/Łd 722/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-01-10

' albo 'Spółce', stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie 155.525,- zł., Wnioskiem z 31 stycznia 2018 r. Spółka wniosła o stwierdzenie nadpłaty...
w podatku do nieruchomości za 2017 r. w kwocie 155.525,- zł, załączając do niego korektę deklaracji. Spółka wskazała, że dokonała szczegółowej analizy umów zawartych w dniu 4...
1   Następne >   +2   +5   +10   61