Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 178/83 - Wyrok NSA z 1983-06-30

, nie podlegających podatkowi od nieruchomości lub zwolnionych od tego podatku, gdyż z akt sprawy wynika, że Maria R. opłaca podatek od nieruchomości, nie może więc korzystać...

II SA 403/83 - Wyrok NSA z 1983-05-25

. Na tej podstawie również rozpoczęli opłacać podatki i opłacają je nadal. W tej sytuacji uważają, że nastąpiło przedawnienie należności, albowiem w myśl art. 141 dekretu...
i leśnych oraz rekultywacji gruntów /Dz.U. nr 27 poz. 249/ wiązał obowiązek wymierzenia należności i stałych opłat rocznych z 'nabyciem nieruchomości', a więc nabyciem własności...