Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 71/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-06

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala...
r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy B. z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia A. zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2008 r., Z uzasadnienia...

I SA/Gl 883/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-22

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) orzeka, że uchylona decyzja...
określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003r. w kwocie [...] zł.- uchyliło zaskarżoną decyzję w części dotyczącej określenia podatku...

I SA/Gl 888/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) orzeka, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu...
z dnia [...] r. (nr [...]) - w sprawie określenia A S.A. z siedzibą w K. (dalej zwana spółką, stroną) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2003 rok...

I SA/Gl 1229/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-06

Odwoławczego w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. na rzecz strony...
A S.A. - dalej określanej zamiennie 'Spółka' - nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004r., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia stwierdzono, że wnioskiem z dnia 30 grudnia...

I SA/Gl 1126/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-10

w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Prezydent Miasta C. określił A Sp. z o.o. w C. wysokość...
zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji podniósł, iż zgodnie z zapisem w ewidencji...

I SA/Gl 1129/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-10

w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Prezydent Miasta C. określił A Sp. z o.o. w C. wysokość...
zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2010 r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji podniósł, iż zgodnie z zapisem w ewidencji...

I SA/Gl 1192/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-29

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu...
wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2005 rok - działając na podstawie art. 233 § 1 pkt. 1, art. 21 § 1, 3, i 5, art. 47 oraz art. 207 § 1 ustawy z dnia...

I SA/Gl 1191/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-29

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu...
wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004 rok - działając na podstawie art. 233 § 1 pkt. 1, art. 21 § 1, 3, i 5, art. 47 oraz art. 207 § 1 ustawy z dnia...

I SA/Gl 891/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) orzeka, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu...
zwana spółką, podatnikiem) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2004 rok w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu decyzji organ II instancji prezentując stan...

I SA/Gl 1128/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-10

w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Prezydent Miasta C. określił A Sp. z o.o. w C. wysokość...
zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji podniósł, iż zgodnie z zapisem w ewidencji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100