Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 71/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-06

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala...
r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy B. z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia A. zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2008 r., Z uzasadnienia...

I SA/Gl 883/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-22

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) orzeka, że uchylona decyzja...
określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003r. w kwocie [...] zł.- uchyliło zaskarżoną decyzję w części dotyczącej określenia podatku...

I SA/Gl 888/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) orzeka, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu...
z dnia [...] r. (nr [...]) - w sprawie określenia A S.A. z siedzibą w K. (dalej zwana spółką, stroną) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2003 rok...

I SA/Gl 891/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) orzeka, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu...
zwana spółką, podatnikiem) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2004 rok w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu decyzji organ II instancji prezentując stan...

I SA/Gl 916/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-23

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) orzeka, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu...
., nr [...], którą organ ten określił A S.A. w J. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ...

I SA/Lu 897/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-01

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 28 września 2010r., Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania H. P. od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia 29 marca 2010 r., znak: [...] w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości...

I SA/Rz 821/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-08

Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2010r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej podatek od nieruchomości za 2008r. - oddala skargę - Zaskarżoną...
utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy J. w sprawie określenia 'A' S.A. wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r., Jako podstawę rozstrzygnięcia organ wskazał...

I SA/Gl 895/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-23

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) orzeka, że uchylona...
lub jednostką) od decyzji Wójta Gminy P. z dnia [...] r., nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2006 r. w kwocie...

I SA/Lu 225/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-08

odpowiedzialnością na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok - oddala skargę. Decyzją z dnia...
określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2009 rok w wysokości 329 zł, utrzymało w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu...

I SA/Gl 540/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-16

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz...
Prezydenta Miasta R. z dnia [...] r., nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2005 w kwocie [...] zł, utrzymało w mocy decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   100