Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 659/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-08

. na poczet I, II, III, IV i V raty podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy...
29.890 zł i w kwocie 187 zł na poczet podatku od nieruchomości za 2011 r., Z akt sprawy wynika, że Prezydent Miasta W. decyzją z 27 lipca 2015 r. określił A. sp. z o.o....

I SA/Sz 1011/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 i podatku od nieruchomości za lata 2012-2016., Strona, pismem z dnia 11.05.2016 r., wniosła do Wójta Gminy M., o stwierdzenie...

I SA/Wr 1258/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-08

pierwszej instancji) z dnia [...] czerwca 2017r. nr [...] w sprawie zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2014r. na poczet podatku od nieruchomości...
nadpłatę powstałą na kartotece nr [...] z tytułu podatku od nieruchomości za 2014r. w wysokości 2.013 zł w następujący sposób: na poczet zaległości w podatku...

III SA/Wa 1076/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy S. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w zakresie podatku od nieruchomości oddala skargę I. Stan sprawy...
z powyższym jest w tym zakresie podatnikiem podatku od nieruchomości. Zespół elektrowni wiatrowych położony w Gminie [...] składa się z 4 elektrowni wiatrowych...

I SA/Po 772/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...[ roku nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. I. uchyla...
[...] stycznia 2014 r. Korektę uzasadniono zamiarem skorzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną do końca czerwca 2014 r...

II FSK 1848/18 - Wyrok NSA z 2018-10-16

nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości na 2014r. na poczet podatku od nieruchomości w 2011r. i odsetki., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że na skutek...
wydania decyzji przez organ podatkowy pierwszej instancji z dnia 9 września 2016r., nr [...], ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za 2014r. na kwotę 0 zł...

I SA/Bd 63/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-28

w I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości w części za lata...
w podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 w łącznej kwocie [...]zł. Spółka podała, że w latach 2011-2016 była użytkownikiem wieczystym gruntów oraz właścicielem gruntów...

I SA/Ke 15/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z [...]r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości na 2012 r. oddala skargę. Decyzją z [...] r. nr [...] Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta S. z [...] r. znak: [...] ustalającą R.s. podatek od nieruchomości na rok 2012 w kwocie 8.530 zł...

I SA/Bd 311/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-19

.. z o.o. w W. na interpretację Burmistrza Miasta z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację, 2. zasądza...
podatkiem od nieruchomości?, 2) jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, czy prawidłowe jest stanowisko, że tylko zewnętrzna część wieży może być uznana...

I SA/Ke 197/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-06

.' S.A. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet podatku od nieruchomości oddala skargę...
postanowienie Prezydenta Miasta K. z dnia [...]nr. [...] w sprawie zaliczenia nadpłaty w kwocie 182 678 zł na poczet podatku od nieruchomości:, na VII ratę 2014 r. - 182...
1   Następne >   +2   +5   +10   100