Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 164/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2013r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1999-2008 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że decyzja wymieniona...
w podatku od nieruchomości za 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 rok, odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004, 2005, 2007, 2008 rok oraz za okres od 16...

I SA/Sz 862/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-26

. W. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r.: - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku...
od nieruchomości za 2010 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok, - nr [...] w przedmiocie...

I SA/Gl 996/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-19

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. (dalej...
Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego A` S.A. w W. (obecnie: A S.A., dalej także: Spółka) w podatku od nieruchomości...

I SA/Lu 497/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. - oddala skargę. Decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 233 §...
) od decyzji Wójta Gminy G. (dalej - Wójt, organ pierwszej instancji) z dnia [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...

I SA/Gd 280/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-06

od nieruchomości za rok 2013 oddala skargę. Decyzją z dnia 7 grudnia 2011 r. Prezydent Miasta określił A S.A. wysokość podatku od nieruchomości za 2006 r. w kwocie 12.880.431 zł...
w związku z powyższym nadpłaty w kwocie 6.605.415 zł na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za okres od czerwca do grudnia 2013 w łącznej kwocie...

I SA/Wr 2243/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-29

ze skargi: Starostwa Powiatowego w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie: podatku od nieruchomości za 2011 rok...
Miasta B. z dnia [...] w przedmiocie określenia podatku od nieruchomości za 2011 rok w kwocie 24.868,00 zł., W stanie faktycznym sprawy, w dniu 5 stycznia 2011 r...

I SA/Gl 461/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-15

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. Nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania A sp. z o.o. z siedzibą w C. (dalej także: Spółka) w podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu...

I SA/Wr 1947/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-28

podatkowy drugiej instancji) z dnia [...] maja 2014 r., nr [...], w kwestii odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005 r. w kwocie 440.440,40 zł., 1.2....
W dniu [...] listopada 2008 r. do Wójta Gminy M. (dalej: organ podatkowy pierwszej instancji) wpłynął wniosek spółki o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata...

I SA/Wr 1923/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-10

przez skarżącą jako podatek od nieruchomości w sytuacji, gdy uzyskała ona - jako prowadząca zakład pracy chronionej - zwolnienie od tego podatku., Powyższe znalazło odzwierciedlenie...
, że zaliczone koszty w postaci podatku od nieruchomości w wysokości 79.081,20 zł, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów; 2) art. 22 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7...

III SA/Wa 2935/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

w W. na interpretację indywidualną Prezydenta W. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę Skarżąca (Wnioskodawca) - A.Sp. z o.o....
dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku rolnego., Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że skarżąca jest właścicielem nieruchomości objętych: księgą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100