Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SAB/Gl 1/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2011, 2013 i 2016 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił...
się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 rok...

I SAB/Gl 4/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r. i 2014 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił...
się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 rok na poczet...

I SAB/Gl 2/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 rok na poczet zaległości...

I SAB/Gl 5/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2014 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 rok na poczet zaległości...

I SA/Kr 576/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-29

podatku od nieruchomości za lata: 2015, 2016, 2017 i 2018 - skargi oddala - Prezydent Miasta K. wydał w stosunku do T. L.-W. następujące decyzje:, z dnia 3 stycznia 2015 r...
. nr [...], którą ustalił wysokość podatku od nieruchomości za rok 2015 odnośnie nieruchomości położonej w K. kwocie 3.503,00 zł, z dnia 7 stycznia 2016 r. [...] którą...

I SAB/Gl 3/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2007 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2017 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2007 rok na poczet zaległości...

I SA/Wr 786/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-07

nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014-2017 I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. na rzecz A.spółki z o.o. z siedzibą...
nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014-2017., Z akt sprawy wynika, że A. spółka z o.o. z siedzibą w K. (dalej: Spółka, Skarżąca) pismem z 21 listopada 2018 r. (wpływ...

I SA/Op 252/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

w Opolu z dnia 22 listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r. . oddala skargę. Przedmiotem skargi jest decyzja...
zobowiązał A sp. z o.o. (dalej: podatnik, Spółka, skarżąca) do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości względem nabytej przez nią w/w nieruchomości., W odpowiedzi...

I SA/Lu 629/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-29

z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości I. uchyla zaskarżoną interpretację...
2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na podstawie Uchwały nr [...] Rady Gminy...

I SA/Wr 990/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-09

: podatku od nieruchomości za 2018 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy O. z dnia [...] 2019 r. nr [...] ; II. zasądza od Samorządowego...
: Wójt, organ I instancji) z 28 czerwca 2019 r. nr RF-WP.3120.04.25.2019 w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 rok...
1   Następne >   +2   +5   +10   100