Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 113/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja...
z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania J. i S. Ś. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] Nr [...] ustalającej podatek od nieruchomości...

I SA/Lu 208/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia do września 2006 r. oddala skargę. 1. Zaskarżoną...
w podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia do września 2006 r. w kwocie 171 zł., Samorządowe Kolegium Odwoławcze uzasadniało, że przedmiotem opodatkowania...

III SA/Wa 1777/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-10

zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2001 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości, 3) zasądza...
określenia Skarżącej - X. sp. z o.o. w W. wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2001 r. oraz umorzyło postępowanie w sprawie. Powyższa decyzja została wydana...

I SA/Lu 453/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 1994 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
tego organu z dnia [...] Nr [...], ustalającej wymiar podatku od nieruchomości na rok podatkowy 1994 w zakresie opodatkowania gruntów pozostałych o pow. 1206 m2 podatkiem...

I SA/Sz 458/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-20

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zmiany zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzająca...
w podatku od nieruchomości za 2008 r. w kwocie [...] zł za nieruchomość mieszkalną o powierzchni [...] m2 położoną w M. przy ul. M. K. [...] m. [...]., W uzasadnieniu organ...

I SA/Lu 703/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2007 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2007 r. w kwocie 34 812 zł., Samorządowe Kolegium Odwoławcze uzasadniało, że spółka 'A' zadeklarowała...

I SA/Lu 243/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-05

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy na rok 2004 (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr 208, poz. 3901), po rozpoznaniu odwołania B. S.A. w B...

I SA/Lu 244/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-05

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy na rok 2005) (Dz. Urz. Woj. Lubel. Z 2005r. Nr 7, poz. 248), po rozpoznaniu odwołania 'A.' S.A. w B...

I SA/Lu 245/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-05

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lubartów na rok 2006) (Dz. Urz. Woj. L. Z 2006r. Nr 23, poz. 542), po rozpoznaniu...

III SA/Wa 110/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-18

Odwoławczego w S. z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2006 rok 1) uchyla zaskarżoną...
. Decyzją z dnia [...] września 2006 r. nr [...] 'w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2006 rok' Burmistrz Miasta G. postanowił 'dokonać przypisu' podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100