Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 573/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r. I. oddala skargę; II. przejmuje na rachunek Skarbu Państwa...
. W. zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2006 r. w wysokości 7 691 zł. Przedmiotem opodatkowania była zabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni...

I SA/Lu 327/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-24

z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. I. uchyla...
podatkowa / Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] o określeniu spółce A zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003...

I SA/Ol 306/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-08-23

Odwoławczego z dnia '[...]' '[...]' w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 2000r. oddala skargę Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2007r. sygn. akt II FSK 419/06...
'[...]' Nr '[...]', w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2000 w kwocie 14 037,60 zł., Wójt Gminy ustalił wobec podatnika L.K. podatek od nieruchomości na rok...

I SA/Sz 721/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-04

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości na 2006r. 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
zwrotu kosztów postępowania. R. S. w dniu [...] złożyła Wójtowi Gminy K. informację w sprawie podatku od nieruchomości. W informacji tej wskazała jako przedmiot...

I SA/Lu 438/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-21

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r. - oddala skargę. 1. Decyzją z dnia [...] Prezydent...
Miasta ustalił G. J. i M. J. zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości na 2006 r. w kwocie 2 505 zł. Przedmiotem opodatkowania był grunt o powierzchni 7829 m...

II FSK 426/06 - Wyrok NSA z 2007-03-23

Odwoławczego w K. z dnia 16 czerwca 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za okres od 5.12.1998 r. do 31.12.1998 r...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 16 czerwca 2003 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od 5 grudnia 1998 r. do 31...

I SA/Kr 1550/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-06-05

nr [...], nr [...], w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 i 2004r, - s k a r g i o d d a l a - W dniu [...] maja 2005 r. Prezydent Miasta [...] , działając na podstawie art. 207 w zw. z art. 21...
2002 r. i nr XXXIII/279/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, określił stronie skarżącej 'W. ' Sp. z o. o. decyzjami...

I SA/Gl 1417/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-24

Odwoławczego w B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, decyzją z dnia [...] r...
. nr [...] Prezydent Miasta B. określił Spółdzielni Mieszkaniowej 'A' w B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres od [...] do [...] 2001 r. w wysokości...

I SA/Gl 1418/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-24

Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, decyzją z dnia [...] r...
. nr [...] Prezydent Miasta B. określił Spółdzielni Mieszkaniowej 'A' w B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres od [...] do [...] 2002 r. w wysokości...

I SA/Po 782/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-04-03

Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1999 r. oddala skargę /-/ K.Nikodem /-/ G.Gorzan /-/ S.Zapalska I SA/Po 782/06, U Z A S A D N...
., W deklaracjach na podatek od nieruchomości składanych organowi podatkowemu w latach 1998-2002 (do kwietnia) Fundacja wykazywała budynek o pow.[...] m2 będący jej własnością...
1   Następne >   +2   +5   +10   100